Hjem
Det humanistiske fakultet

Senter i utlandet

Universitetet i Bergen samarbeider med eller er medeigar i ei rekkje studie- og forskningssenter i utlandet, her finn du ei oversikt over desse. Både studentar og tilsette kan nytte tilbod og tenester dei tilbyr.