Hjem
Det humanistiske fakultet
Invitasjon til posterpresentasjon

Exploring the Middle Ages (call for posters)

Invitasjon til å delta med posterpresentasjon på middelalderkonferanse.

Bilde av et utsnitt fra Scholeusstikket 1580
Utsnittet av Scholeusstikket fra 1580-årene gir et inntrykk av middelalderens bebyggelse på Bryggen.

Hovedinnhold

I november 2015 arrangerer Det humanistiske fakultet en internasjonal, tverrfaglig konferanse – Exploring the Middle Ages (500–1600).

Konferansen vil finne sted i den nye Universitetsaulaen 25.–27. november.

Posterpresentasjon

Som en integrert del av konferansen skal det lages en posterpresentasjon som viser mangfold og bredde i middelalderforskningen ved UiB og andre forskningsinstitusjoner i Bergen.

Du som lager poster bør være til stede på konferansen for å presentere og fortelle om prosjektet i en egen postersesjon. Posterne blir satt opp i aulaen slik at de også kan studeres i pausene. De vil dessuten bli publisert digitalt.

Posterne kan presentere igangværende eller nylig avsluttete prosjekter fra enkeltforskere eller forskergrupper. Stikkord for presentasjonen kan være:

  • Hva handler prosjektet om?
  • Hva er du/dere opptatt av?
  • Hva ønsker du/dere å finne ut?
  • Hvordan jobber du/dere (metodikk)?
  • Eksempel på resultat
  • Hvorfor er dette interessant nå?

 

Konferansen er en del av Middelalderuken 23.–29. november 2015, som skal samle og synliggjøre mangfoldet og styrken i middelalderforskningen i Bergen for fagfeller og for et bredere publikum.