Hjem
Det humanistiske fakultet
MIDDELALDERUKEN

MIDDELALDERUKEN: Skjeletter, isotoper & DNA

Immigrasjon og mobilitet i middelalder og tidlig førmoderne tid.

Bilde av hodeskalle

Innhold

Hva sier oksygen isotoper og DNA om den førmoderne befolkningen i Trondheim? Undersøkelser av arkeologisk skjelettmateriale forteller historier om befolkningen. Var det en mobil eller sedentær befolkning? Hvor kom innbyggerne fra? Hva med innbyggernes forfedre?

Velkommen til foredrag med Stian Suppersberger Hamre.

Suppersberger Hamre er biologisk antropolog og jobber for tiden med et forskningsprosjekt som prøver å finne ut mer om befolkningssammensetningen i norsk middelalder og tidlig moderne tid.

Gratis adgang og åpent for alle!

 

Arrangør av Middelalderuken er Det humanistiske fakultet ved UiB og flere samarbeidspartnere i Bergen.