Hjem
Det humanistiske fakultet
MIDDELALDERUKEN

MIDDELALDERUKEN: Kvinner og klosterliv

Hvorfor gikk kvinner i kloster i middelalderen? Var det religiøst begrunnet eller en sosial nødvendighet?

Bilde av Dronning Maria
Statue fra norsk middelalder som i dag står på Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for kulturhistorie.

Innhold

Hvem grunnla klostrene – hvilke kvinner gikk i kloster? Hvordan levde kvinnene bak klostermurene? Gav kanskje klosterlivet kvinnene muligheter til livsutfoldelse som de ikke fikk utenfor murene? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst i kveldens foredrag.
 
Det var fem rene kvinneklostre i Norge i middelalderen, grunnlagt tidlig på eller ved midten av 1100-tallet. I Bergen lå Nonneseter kloster mellom nåværende jernbanestasjon og buss-stasjonen. I 1320 var det 35 nonner i klosteret. En kort periode, fra 1426, fungerte Munkeliv på Nordnes som et birgittinsk dobbeltkloster, med både søster- og brødrekonvent.
 
Bønn, studier og arbeid var idealet for det kontemplative livet i klosteret. Hvordan var et kloster organisert, hvem ledet kvinnefellesskapet og hvem sørget for mat og drikke, klær og varme – hva var inntektsgrunnlaget?
 
Med reformasjonen var klostrenes tid i Norge definitivt over. Klostrene ble lagt ned og nonnene drevet ut – «på grunn av løsaktighet og ondt levnet» het det om de siste nonnene i Nonneseter. Kildematerialet gir glimt inn i et fascinerende brytningstid – der kvinners liv og mangesidige virke skapte liv i klostrene i en 500årsperiode.

Velkommen til foredrag med Anna Elisa Tryti!

Anna Elisa Tryti er byråd for byutvikling. Hun er utdannet historiker med kompetanse som førsteamanuensis i norsk og europeisk middelalderhistorie.

Gratis adgang og åpent for alle!

 

Arrangør av Middelalderuken er Det humanistiske fakultet ved UiB og flere samarbeidspartnere i Bergen.