Hjem
Det humanistiske fakultet
Middelalderuken

MIDDELALDERUKEN: Korleis formidle kunnskap om mellomalderen?

Kvifor var kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274 eit storverk i europeisk lovgjevingshistorie? Korleis kan mellomalderhistorie formidlast på museum?

Bilde av et portrett av Magnus Lagabøte
Foto/ill.:
Lars Storheim

Professor Jørn Øyrehagen Sunde ved Det juridiske fakultet i Bergen og historikar og konservator Mette Tveit ved Norsk barnemuseum MUST, fortel om korleis ein kan formidle kunnskap om mellomalderen til barn.

Sunde vil forklare kvifor kong Magnus Lagabøters Landslov av 1274 er eit storverk i europeisk lovgjevingshistorie, medan Tveit vil ta for seg korleis ein formidlar historia om Landslova i ei museumsutstilling.

Foredraget er gratis og ope for alle!

 

Arrangør av Middelalderuken er Det humanistiske fakultet ved UiB og fleire samarbeidspartnarar i Bergen.