Hjem
Det humanistiske fakultet
Café Humaniora

På café med humanistisk forskning

Velkommen til debatt om humanistisk forskning og hva humaniora kan bidra med i samfunnet.

Bilde fra Christie Café
Foto/ill.:
På Høyden

Hovedinnhold

– Samfunnet trenger humaniora, men skjønner ikke alltid helt hva det trenger den humanistiske fagkunnskapen til, så her må vi bidra. Vi må engasjere oss og vise at vi tror på fagene våre og tar samfunnsoppdraget vårt på alvor, sier Einar Thomassen, prodekan for forskning og formidling ved Det humanistiske fakultet

Sammen med resten av dekanatet inviterer Thomassen til Café Humaniora – et treffpunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Aktuelle problemstillinger

Café Humaniora vil finne sted på Christie Café på Universitetsmuseet en torsdag i måneden, hvor bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke.

– Vi må sammen lage en reflektert debatt om hva humanistisk samfunnsnytte er. Vi finner ikke opp medisin som kan kurere kreft, vi frembringer ikke instrumentell kunnskap, derimot kan vi bidra til å øke refleksjonsnivået i samfunnet og den kommunikative kompetansen, mener Thomassen.

– Samfunnet utvikler seg gjennom vår evne til å sette ord på ting og vår evne til å snakke med hverandre. Ikke minst er dette viktig i en flerkulturell situasjon hvor folk med forskjellig bakgrunn skal forsøke å forstå hverandre, sier han, som selv er professor i religionsvitenskap.

Tverrfaglig møteplass

Med Café Humaniora ønsker dekanatet å skape en tverrfaglig møteplass som kan stimulere til økt forskningssamarbeid på tvers av fagene og styrke bevisstheten om humanioras utfordringer og oppgaver i vår tid.

– Vi kan reise bredere problemstillinger når vi går ut over våre egne spesialiteter. Vi har faglige erfaringer innenfor forskjellige tradisjoner og vi vil alltid kunne lære noe av hverandre. På Café Humaniora vil vi få sjansen til å møte folk fra andre fag som kanskje har samme interesser som vi ikke visste om, sier Thomassen håpefullt.

Først ut av foredragsholderne er Espen Gamlund, filosof og mottaker av HFs formidlingspris for 2015. Han skal snakke om «Hvilken verden er den beste?» hvor han vil ta opp filosofiens og humanioras bidrag til verdidebatten i samfunnet.

Ansatte, studenter og alle som brenner for, og vil noe med de humanistiske fagene, er velkommen på arrangementene.

Vel møtt!