Hjem
Det humanistiske fakultet
Café Humaniora

Historia blir global

Kva er historiefagets rolle i vår globaliserte verd?

Verdenskart basert på satellittbilder fra Nasa og Robinson projeksjonen
Verdskart basert på satellittbilete frå Nasa og Robinson-projeksjonen
Foto/ill.:
Wikipedia

Historiefaget slik me kjenner det oppstod på 1800-talet og var eit ektefødt barn av statsdanning og nasjonalisme. Dette historiefaget var også djupt forankra i det europeiske - i europeisk historie og ei europeisk tankeverd.

Med dette som utgangspunkt drøfter Leidulf Melve nokre sider ved dei utfordringane historieskriving og historiefaget har hatt og framleis har i møtet med ei globalisert verd.

Dette er eit av fem foredrag under vignetten Café Humaniora. 

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne stad på Christie Café på Universitetsmuseet ein torsdag i månaden, der breidt orienterte forskarar vil ta opp viktige problemstillingar i dagens humanistiske forsking gjennom ei foredragsrekkje.

Café Humaniora skal vere eit tverrfagleg møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til eit glas og noko å bite i.

Tilsette ved fakultetet, men også studentar og andre som brenn for, og vil noko med dei humanistiske fagea, er velkomne.

Les meir: På café med humanistisk forskning

Kommande foredrag:

31. marsBrynjulf Stige: Musikkterapi som humanistisk og tverrfaglig disiplin
21. aprilKjersti Fløttum: Språkvitenskapen ut av komfortsonen
26. mai Jill Walker Rettberg: Humanioras digitale fremtid