Hjem
Det humanistiske fakultet
Café Humaniora

Musikkterapi som humanistisk og tverrfaglig disiplin

Er musikkterapi akademias azimuth-propell, som kan skifte retning 360 grader alt etter vær og vind?

illustrasjon med noter

Musikkterapi oppsto som moderne profesjon og universitetsdisiplin i USA etter andre verdenskrig, og faget har siden utviklet seg internasjonalt, med mange impulser blant annet fra medisin og psykologi. I 10 år har musikkterapifaget ved UiB vært knyttet til Det humanistiske fakultet, mens den norske musikkterapitradisjonen også i stor grad er preget av samfunnsvitenskapene. Er musikkterapi akademias azimuth-propell, som kan skifte retning 360 grader alt etter vær og vind?
 
Brynjulf Stige kommer neppe til å gi et godt svar på det spørsmålet, men vil bruke musikkterapifagets identitetsutfordringer som utgangspunkt for refleksjon over hva det vil si å være et humanistisk fag, i en tid der tverrfaglighet og samfunnsrelevans etterspørres i økende grad.

Dette er et av fem foredrag under vignetten Café Humaniora våren 2016.

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne sted på Christie Café på Universitetsmuseet en torsdag i måneden, hvor bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke.

Café Humaniora skal være et tverrfaglig møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Ansatte ved fakultetet, men også studenter og andre som brenner for, og vil noe med de humanistiske fagene, er velkomne.

Les mer: På café med humanistisk forskning

Kommende foredrag:

21. aprilKjersti Fløttum: Språkvitenskapen ut av komfortsonen
26. mai Jill Walker Rettberg: Humanioras digitale fremtid