Hjem
Det humanistiske fakultet
Café Humaniora

Språkvitenskapen ut av komfortsonen

Hvorfor ble setningen «Vi har ikke flyttet iskanten» så interessant, også fra en språklig synsvinkel?

Bilde av isbre
«Når vi snakker om klima», 1001Films / LINGCLIM

Dette spørsmålet har Kjersti Fløttum som ett utgangspunkt når hun beskriver hvordan hun har beveget seg inn på ukjente fagfelt med språkvitenskapelige perspektiver. Hun illustrerer hvordan hun gjennom ulike forskningsprosjekter har nærmet seg tverrfaglighet og drøfter hvordan språk og språkvitenskap kan legge premisser for nye spørsmål og slik bidra til ny kunnskap på «uvanlige» områder, som i klimasaken.

Hun ønsker med dette å innlede til en diskusjon om hvordan humanistiske innfallsvinkler kan fremme en mer helhetlig kunnskapsutvikling.

Dette er et av fem foredrag under vignetten Café Humaniora våren 2016.

Om Café Humaniora

Café Humaniora vil finne sted på Christie Café på Universitetsmuseet en torsdag i måneden, hvor bredt orienterte forskere vil ta opp viktige problemstillinger i dagens humanistiske forskning gjennom en foredragsrekke.

Café Humaniora skal være et tverrfaglig møtepunkt med foredrag, diskusjon, den gode samtalen – gjerne til et glass og noe å bite i.

Ansatte ved fakultetet, men også studenter og andre som brenner for, og vil noe med de humanistiske fagene, er velkomne.

Les mer: På café med humanistisk forskning

Kommende foredrag:

26. mai Jill Walker Rettberg: Humanioras digitale fremtid