Hjem
HMS-portalen
Verneombudsvalg

Valg av verneombud

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2019-2020 er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Ved UiB velges verneombud på alle nivå (lokale verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud) og alle ansatte kan foreslå kandidater.

UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og de er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte. Verneombudene er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet. UiB legger til rette for at verneombudene har et støttende nettverk med faste møter og de får tilbud om kompetansehevingstiltak. 

Her kan du foreslå kandidater pr. e-post eller skjema og lese mer om valget.