Hjem
HMS-portalen
Arbeidsmiljø

Meld HMS-avvik

Ved å melde fra om HMS-avvik bidrar du til å gjøre arbeidsmiljøet ditt tryggere.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Hva er HMS-avvik?

HMS-avvik er uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

Merk at bygningsdrift skal som før meldes som behovsmelding i Lydia. Større skader på materiell og bygg, og systemsvikt meldes som HMS-avvik.

Hva meldes hvor?

Dette meldes i HMS-avvikssystemet:Dette meldes i Lydia:
 • Branntilløp, brann og eksplosjon
 • Innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved bygg
 • Materiell skade og bygningsmessig forhold
 • Personskade
 • Skadelig utslipp til miljø
 • Feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske faktorer og strålekilder
 • Vold og trusler fra tredjepart (bare ansatte kan melde denne kategorien)
 • Brudd på HMS-lovgivning og HMS- retningslinjer/-prosedyrer
 • Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro
 • Varme og ventilasjon
 • Renhold og avfall
 • Dører og vinduer
 • Kraner og toaletter som lekker
 • Utvendig: tagging, løse heller, hull i asfalt, park, trapper og ramper etc.
 • Transport og materiell

Hvem følger opp?

HMS-avvik skal følges opp i linjen. Det er din leder eller leders representant som er mottaker av meldingen og er ansvarlig for behandling og iverksetting av tiltak. Verneombudet ditt og HMS-seksjonen mottar kopi av meldingen.

Behovsmeldinger i Lydia følges opp av Eiendomsavdelingen.