Hjem
HMS-portalen
News

Merk om kjemikalier med gammel etikett

Alle kjemikalier skal være merket i henhold til CLP og eldre kjemikalier må merkes om med nye farepiktogrammer.

Hovedinnhold

Alle kjemikalier som kjøpes inn skal være merket ihht CLP (Classificcation, Labbelling and Packaging). Arbeidstilsynet anbefaler at alle eldre kjemikalier byttes ut. Som et minimum må disse kjemikaliene merkes med nye farpiktogrammer. Det vil si at nye etiketter må klistres på den eldre emballasjen. Hvis du skal ta i bruk et kjemikalie med foreldet merking, kan du finne de nye farepiktogrammene gjennom EcoOnline.

For innkjøp av nye piktogrammer på klistremerker kan en av disse leverandørene kontaktes:

Mer informasjon: