Hjem
HMS-portalen

Miljøhåndbok

UiB har organisert sitt klima- og miljøarbeid i et miljøledelsessystem, som er sertifisert som Miljøfyrtårn. NB! Under utabeidelse.

Main content

Avgrensning

Miljøledelsessystemet til UiB omfatter hele organisasjonen, på fakultets- og enhetsnivå. For tiden er Sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet, og alle fakulteter bortsett fra Fakultet for kunst, musikk og design sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Ansvar og organisering

Miljøfyrtårn inngår i UiBs systematiske HMS-arbeid. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av HMS ligger i linjen (se Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid), med årlig internkontroll i tråd med UiBs Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll) og Internkontrollforskriften. I tillegg til regulær HMS-årsrapportering skal det også rapporteres for et sett utvalgte miljøindikatorer som er regulert av Retningslinje for registrering, måling og utvikling av miljøindikatorer.