Hjem
HMS-portalen
Bedriftshelsetjenesten ved UiB

Om bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Hovedinnhold

Alle ansatte ved UiB, samt tilknyttede ph.d.-kandidater, kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi tilbyr oppfølging både for enkeltindivider og på enhetsnivå. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål (Aml. §3-3).

Arbeidsområder

 • Målrettet helseovervåkning
 • Reisemedisin ved felt og tokt
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Psykisk helse i arbeid
 • Psykologisk veiledning for ph.d.-kandidater og yngre forskere
 • Ergonomi
 • Yrkeshygieniske kartlegginger
 • Inneklima
 • Byggesaker
 • Rus- og avhengighet
 • Sykefraværsoppfølging
 • Tilrettelegging av arbeidsplass