Hjem
HMS-portalen

Handlingsplan ytre miljø 2018-2022

Handlingsplanen skal sikre at UiB drives på en miljøvennlig måte.

Hovedinnhold

Overordnet mål

Stoppe klimaendringene (FNs bærekraftsmål nr. 13): UiB skal systematisk senke klimagassutslippene og bli klimanøytralt innen 2050, for å bidra til at verden når 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Miljøpolicy

  • UiB skal ta klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet.
  • UiB skal systematisk redusere sin negative miljøpåvirkning, og til enhver tid være miljøsertifisert.