Hjem

HMS-portalen

Arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Frokostseminar for ansatte og ledere.

i
Foto:
colourbox.com

Fleksibel – digital – fremtidsrettet

Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det første frokostseminaret arrangeres torsdag 31. mai kl. 08.30-10.00 i nytt odontologibygg, Årstadveien 19, 1. og 2. molar.

Dørene åpner kl. 08.00 og frokost serveres fra kl. 08.15.

Program

08.30 Velkommen, v/ June-Vibecke K Indrevik og Henrik Tøndel
08.40 Digitalt lederskap, v/ Silvia Seres (opptak fra BOTT-konferansen 2018)
09.00 Noen tanker om medvirkning, v/Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
09.10 Endringsledelse, innledning v/Ingve Bergheim, HR-avdelingen
09.35 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: June-Vibecke K Indrevik, hovedverneombud ved Det medisinske fakultet og Seniorrådgiver Henrik Tøndel, HR-avdelingen

Påmelding innen 23. mai