Hjem
HMS-portalen
HMS

HMS-kurs høsten 2018

UiB tilbyr både klasseromsundervisning og e-læringskurs.

Klasseromsundervisning

Denne høsten tilbyr UiB en rekke HMS-kurs for ansatte som jobber på laboratoriet, i tillegg til HMS-kurs som er spesialtilpasset ledere. 

E-læringskurs

Det er også utarbeidet flere e-læringskurs som passer både for ansatte og studenter. Disse kursene er tilgjengelig i Mitt UiB. Mer informasjon om kursene: