Hjem
HMS-portalen

Kurs i håndtering av gass

Gass og gassflasker kan utgjøre en risiko både for mennesker og materiell. Opplæring er viktig for å øke kompetansen på gass og også sikkerheten når man jobber med gass.

UiB har for tiden rammeavtale med Praxair, og de kommer og holder dette kurset. Kurset vil bli holdt på norsk.

Målgruppe:

  • Ansatte som bruker gass i arbeidet.
  • Driftsansatte.

Kursinnhold: Aktuelle forskrifter, lagring og håndtering, gassfarer og gass-sikkerhet, gassutstyr. 

Tidspunkt: Høsten 2020