Hjem
HMS-portalen
Sikkerhetsmåned

I møte med livstruende voldssituasjoner 

Vet du hva en livstruende voldssituasjon er og hva du bør gjøre i en slik situasjon? Nå har UiB lagt til rette slik at du kan lære mer om dette.

Bildet viser to personer som løper i en gang.
I en livstruende voldssituasjon handler det om å redde liv og begrense skade på mennesker.
Foto/ill.:
Skjalg Bøhmer Vold

Hovedinnhold

Livstruende voldssituasjoner kan være et terrorangrep eller et angrepsforsøk med bruk av våpen, kjøretøy eller eksplosiver.  

Det er heldigvis lav sannsynlighet for at studenter og ansatte vil oppleve slike situasjoner ved UiB, så du skal ikke gå rundt og være redd.

- Det er likevel viktig at ansatte og studenter har kompetanse på disse situasjonene, slik at de kan redde sitt eget og andres liv, forteller seksjonsleder Roar Nese. Han oppfordrer alle ansatte til å gjennomføre e-læringskurset.

E-læringskurs på Mitt UiB

Sikresiden.no har utarbeidet e-læringskurset "I møte med livstruende vold". Dette kurset er nå tilgjengelig for alle ansatte og studenter på Mitt UiB. 

Kurset består av 5 korte moduler. Du lærer blant annet hvilke handlingsalternativ du kan bruke i en livstruende voldssituasjon, hvordan du gjør deg kjent med lokalene du oppholder deg i, livreddende førstehjelp og hva politiet gjør når de kommer.  

Spesialtilpasset kurs for undervisere

Undervisere, ledere og andre som har ansvar for studenter, kan bli oppfattet som en leder ved en livstruende voldssituasjon. For at de skal ha bedre forutsetninger for å ta riktige valg i en slik situasjon, tilbyr HR-avdelingen et spesialtilpasset 2-timers kurs.   

- Vi er godt i gang med kursene og nå går dette tilbudet ut til alle fakultet og avdelinger, sier Roar Nese.

De spesialtilpassede kursene holdes i lokaler ute på fakultet og avdelinger. Kurset har en praktisk tilnærming hvor lederrollen vektlegges.