Hjem
HMS-portalen
Nyhet

Retningslinjen for strålevern er revidert

For å kunne arbeide med radioaktive kilder og røntgen må du ha relevant teoretisk og praktisk opplæring. Retningslinjene for stråling og strålevern er nå revidert, og ny og utvidet veiledning er tilgjengelig på HMS-portalen.

Stråling
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Alt arbeid med stråling og strålevern skal følge de krav som er gitt i lov og forskrift. Her vektlegges teoretisk og praktisk opplæring. 

Retningslinjen for stråling og strålevern ved UiB er revidert. Den reviderte retningslinjen er utformet etter krav i lov og forskrift.

I tillegg til revidert retningslinje er innholdet om Stråling og strålevern på HMS-portalen revidert og nytt innhold er lagt til.

Det er også utarbeidet et enkelt e-læringskurs som kan benyttes i opplæringen av nytilsatte og studenter.