Hjem
HMS-portalen

Kurs i personlig verneutstyr

Kurs og opplæring i bruk av personlig verneutstyr

NB! Kurset vi skulle holde 1. april er avlyst. Grunnet situasjonen med coronaviruset har VWR fått forbud om kurs og seminarer frem til juni 2020.

 

Ansatte, studenter og gjester skal bruke personlig verneutstyr når sikkerheten ikke kan vernes på annen måte. 

UiB har rammeavtale med VWR, og de kommer og holder kurs for oss. Her er det mulig både å få informasjon om ulike typer personlig verneutstyr, i tillegg til opplæring i korrekt bruk.

Neste kurs blir: høst 2020