Hjem
HMS-portalen

Kurs i personlig verneutstyr

Kurs og opplæring i bruk av personlig verneutstyr

Ansatte, studenter og gjester skal bruke personlig verneutstyr når sikkerheten ikke kan vernes på annen måte. 

UiB har rammeavtale med VWR, og de kommer og holder kurs for oss. Her er det mulig både å få informasjon om ulike typer personlig verneutstyr, i tillegg til opplæring i korrekt bruk.

Neste kurs blir våren 2020.