Hjem
HMS-portalen
Arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 25. september.

Ledelse – medarbeider - endring

Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det femte frokostseminaret arrangeres onsdag 25. september kl. 08.30-10.00. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering fra kl. 08.15.

Program

08.30 Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K Indrevik
08.40 Helhetlig arbeidsgiverpolitikk ved Sonja Dyrkorn, HR-direktør UiB
09.00 Gir tydelig og felles praksis oss bedre arbeidsmiljø? ved Elisabeth Muller Lysebo, fakultetsdirektør Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
09.15 God onbording og erfaringer med helhetlig arbeidsgiverpolitikk ved Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør Det medisinske fakultet
09.30 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: June-Vibecke K Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P Riisøen, vara UHVO UiB

Påmelding innen mandag 23. september