Hjem
HMS-portalen
Arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 20. november.

Arbeidsmiljø - bærekraft - miljø

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene holdes ulike steder på campus.

Det sjette frokostseminaret arrangeres onsdag 20. november kl. 08.30-10.00 i Egget på Studentsenteret. Dørene åpner kl. 08.00 med enkel servering av kaffe/te og ett halvt rundstykke fra kl. 08.15. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Program
08.30:Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K Indrevik
08.40: Små skritt gir stor gevinst – hverdagsklima, ved førsteamanuensis Kikki F. Kleven
09.05: UiB som miljøfyrtårn, ved seniorrådgiver Inki Brown, Emisoft
09.20: Klimanøytralt universitet, ved overingeniør Helene Wiken Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR avdelingen
09.35: Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Påmelding innen 18. november