Hjem
HMS-portalen

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Bildet viser hender med en sprøyte
Foto/ill.:
www.Colourbox.com

Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. 

Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.

 

Kurset tilbys på norsk og engelsk.

 

Påmelding innen 22.11.19