Hjem
HMS-portalen
Arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 18. februar.

Sikkerhet - kompetent - trygg 

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene holdes ulike steder på campus.

Det første frokostseminaret i 2020 arrangeres tirsdag 18. februar kl. 08.30-10.00 i Stort auditorium Lauritz Meltzers hus (SV-bygget). Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og ett halvt rundstykke fra kl. 0815.

HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program

08.30 Velkommen v/ UHVO June-Vibecke K. Indrevik
08.35 Sikkerhet – systemer og suksessfaktorer, v/ seniorrådgiver Steffen Hauge Wolff, Eiendomsavdelingen
08.50 Bygging av sikkerhetskultur – hva kan du selv bidra med? v/ seksjonssjef Roar Nese, HMS-seksjonen, HR-avdelingen
09.10 Du og jeg – en fare for sikkerheten? v/ sjefsingeniør Sidsel Storebø, IT-avdelingen
09.25 Brannsikkerhet ved UiB, v/ overingeniør, brann- og sikkerhetsingeniør Tore Reigstad, Eiendomsavdelingen
09.40 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Påmelding innen 17. februar (kl. 12.00) 

Velkommen!