Hjem
HMS-portalen

Smittevernrutiner i forbindelse med korona

Smittevernrutiner for ansatte og studenter, som skal bidra til å hindre smittespredning av korona i arbeids- og studiesituasjonen.

Hovedinnhold

Håndhygiene

 • Vaske hendene grundig og regelmessig (min. 20 sek.).

Det anbefales å vaske hendene i følgende tilfeller:

 • Når man kommer inn etter å ha vært ute på offentlige steder
 • Etter toalettbesøk
 • Før håndtering av mat og før man inntar et måltid
 • Etter kontakt med forurenset gjenstander og utstyr
 • Etter at hansker er tatt av
 • Etter hosting og nysing, og etter at man har pusset nesen
 • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert middel brukes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

På arbeidsplassen anbefaler vi i tillegg å vaske hendene når man kommer på jobb, går fra sted til sted, og når du bytter arbeidsutstyr.

Hostehygiene

 • Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes.
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papir tilgjengelig.

Renhold og desinfeksjon

 • Berøringspunkter som toalett, rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, heisknapper og dispensere skal rengjøres/desinfiseres hyppig. Vask med såpe og vann er tilstrekkelig. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol. Alternativt kan dette brukes. Ledelsen ved den enkelte enhet må vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger i de lokale renholdsrutinene. Ved behov for økt renhold må dette avklares i linjen og meldes til Eiendomsavdelingen.
 • Arbeidsbenker, utstyr etc skal rengjøres før og etter bruk.
 • Alle er ansvarlig for rydding og vask av spiseplass etter hver pause.
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/lunsjrom. Vask hendene både før og etter du benytter disse. Faste spiseplasser anbefales.
 • Vanlig renhold utføres i tråd med virksomhetens renholdsplan.

Hold avstand

 • Hold minst 1 meters avstand til andre, både når du jobber og i spisepausen – inne og ute.
 • Begrens antall personer du har nærkontakt med. Virksomheten må vurdere hvor mange som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn 1 meters avstand, skal munnbind og briller benyttes.
 • På bibliotekene anbefaler vi å bruke munnbind når man kontakter betjeningen og når man beveger seg i lokalet.
 • Vær spesielt oppmerksom på at det ikke hoper seg opp med mennesker i områder med gjennomgangstrafikk. Prøv å ikke stoppe opp på slike steder. Det er ditt ansvar å til enhver tid ha tilstrekkelig avstand til andre.

Transport

 • Unngå unødvendig belastning på offentlig transport. Dersom mulig; gå, sykle, kjøre egen bil.
 • Ved transport med arbeidsbil skal det maksimalt være to personer i bilene, en foran og en bak. Bruk faste team om mulig.
 • Berøringspunkter i arbeidsbilene skal rengjøres daglig.

Symptomer

 • Dersom du får symptomer som samsvarer med koronasmitte må du holde deg hjemme.

Utarbeidet av Bedriftshelsetjenesten ved UiB 06.04.2020, oppdatert 19.02.21.