Hjem
HMS-portalen

Smittevernstiltak ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner

Smittevernrutiner for ansatte og studenter, som skal bidra til å hindre smittespredning av korona i arbeids- og studiesituasjonen.

Hovedinnhold

Håndhygiene

 • Vaske hendene grundig og regelmessig (min. 20 sek.).

Det anbefales å vaske hendene i følgende tilfeller:

 • Når man kommer inn etter å ha vært ute på offentlige steder
 • Etter toalettbesøk
 • Før håndtering av mat og før man inntar et måltid
 • Etter kontakt med forurenset gjenstander og utstyr
 • Etter at hansker er tatt av
 • Etter hosting og nysing, og etter at man har pusset nesen
 • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert middel brukes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

På arbeidsplassen anbefaler vi i tillegg å vaske hendene når man kommer på jobb, går fra sted til sted, og når du bytter arbeidsutstyr.

Hostehygiene

 • Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes.
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papir tilgjengelig.

Hold avstand

 • Hold helst 1 meters avstand til andre, både når du jobber og i spisepausen – inne og ute.
 • Begrens antall personer du har nærkontakt med. Virksomheten må vurdere hvor mange som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn 1 meters avstand, skal munnbind og briller benyttes.

Transport

 • Unngå unødvendig belastning på offentlig transport. Dersom mulig; gå, sykle, kjøre egen bil.

Symptomer

 • Dersom du får symptomer som samsvarer med koronasmitte må du holde deg hjemme og teste deg. Dette gjelder også om du er beskyttet (dvs vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 6 mnd).