Hjem
HMS-portalen

Smittevernstiltak ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner

Smittevernrutiner for ansatte og studenter, som skal bidra til å hindre smittespredning i arbeids- og studiesituasjonen.

Hovedinnhold

Håndhygiene

  • Vaske hendene grundig og regelmessig (min. 20 sek.).

Det anbefales å vaske hendene i følgende tilfeller:

  • Når man kommer inn etter å ha vært ute på offentlige steder
  • Etter toalettbesøk
  • Før håndtering av mat og før man inntar et måltid
  • Etter kontakt med forurenset gjenstander og utstyr
  • Etter at hansker er tatt av
  • Etter hosting og nysing, og etter at man har pusset nesen
  • Hånddesinfeksjon med alkoholbasert middel brukes dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

På arbeidsplassen anbefaler vi i tillegg å vaske hendene når man kommer på jobb, går fra sted til sted, og når du bytter arbeidsutstyr.

Hostehygiene

  • Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre og dekk til munn og nese med papir som umiddelbart kastes.
  • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papir tilgjengelig.