Hjem
HMS-portalen
Korona, syk

Instruks dersom ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Veiledning for ledere og undervisere dersom en ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus

Hovedinnhold

Forebygging, gjelder alle enheter ved UiB:

 • Syke eller personer med symptomer på Covid-19 skal ikke møte på jobb. Dette gjelder også de som er beskyttet, dvs er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 de siste 6 måneder.
 • Ha tilgjengelig desinfiserende midler for hånd-desinfeksjon.
 • Ha noen munnbind tilgjengelig.

Ansatt/student som blir syk av Covid-19 på jobb/studiested:

 • Ansatt eller student som blir syk av Covid-19 på jobb/studiested skal dra hjem så snart som mulig og test deg
 • Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre.

Transportmuligheter for ansatt/student som blir syk av Covid-19 på campus:

 • Syke personer som må hentes av andre:
  • Andre kan være nær familie, venner, kollega, m.m.
  • Syk person skal ha munnbind og sitte i baksetet.
 • Syke personer bør ikke ta offentlig transport.
  • Dersom en syk person må ta offentlig transport skal munnbind benyttes.

Melde fra:

 • Ansatte som har fått påvist smitte må gi beskjed til nærmeste leder. Ikke møt opp personlig, send epost eller ring.
 • Ved påvist smitte med Covid-19 må registrerings-skjema fylles ut, dette gjelder både studenter og ansatte.
 • Ansatte blir direkte kontaktet av bedriftshelsetjenesten etter at skjema med påvist smitte er registrert.
 • Studenter blir kontaktet av Studieavdelingen etter at skjema med påvist smitte er registrert.

Smittesporing:

 • Ved påvist smitte av Covid-19 er det kommunen som har ansvar for smittesporing.
 • Bedriftshelsetjenesten bistår helsetjenesten i kommunen i videre oppfølging ved behov.
 • Studieavdelingen, fakultet og ansattes leder/leders representant kan bli bedt om å bistå med informasjon om hvor den syke har oppholdt seg og aktuelle nærkontakter.