Hjem
HMS-portalen

Smittevern i undervisningslokaler

Informasjon om tiltak for undervisere og studenter slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle

Klasserom
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Følgende informasjon ble sendt ut fra Universitetsledelsen til alle undervisere fredag 14. august 2020

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.  

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle.

Studentenes ansvar - som vi ber undervisere kommunisere 

Undervisere har ikke ansvar for at studentene gjennomfører smitteverntiltak. Dette er studentenes eget ansvar. Vi ber dere kommunisere innholdet i PPTen, helst i løpet av første undervisningsøkt. Her går det fram hva studentene forventes å gjøre. Dersom det kommer flere studenter enn rommet er dimensjonert for etter ny koronastandard, må de siste ankomne bes om å gå ut igjen (her kan en også få assistanse fra smittevernvaktene utenfor lokalet eller Securitas ved å ringe 55588081). I tillegg ber vi underviserne om å sørge for tilstrekkelig tid til nedvask mellom undervisningsøkter i lokaler som etter koronastandard tar mer enn 80 studenter.  

Det er satt opp spritdispensere utenfor alle undervisningsrom, som studentene skal bruke før de går inn i rommet. Studentene får egen informasjon om dette på SMS. De første ukene vil det være smittevernvakter utenfor som organiserer kø inn i undervisningsrom og minner studentene på å sprite hendene.  

Smittebegrensende tiltak knyttet til romstørrelse 

Et sårbart punkt for smittespredning er pausene i undervisningen, hvor studentene forlater lokalet for å mingle utenfor. Derfor oppfordrer vi til ikke å ha pause i to-timers økter, og vurdere å redusere antall pauser i lengre økter.  

I lokaler som etter koronastandard tar 80 studenter eller mer, vil renholdspersonale vaske mellom hver studentgruppe som bruker lokalet. Kuttet pause i to-timersøkter eller redusert antall pauser vil da gi den nødvendige ekstra tiden for å gjennomføre nedvask. Som tidligere kommunisert ber vi om at studentene er ute av undervisningslokaler som tar 80 personer eller mer, 10 minutter før ordinær undervisningsslutt. 

For undervisningslokaler som tar mindre enn 80 studenter har vi gjort en ny vurdering. Det legges opp til daglig vask av alle disse rommene, med forsterket renhold av berøringsflater. Studenter som ønsker å sprite bordflaten der de skal sitte, kan gjøre det med en spritserviett fra beholder, som vil stå på annenhver rekke i alle undervisningsrom (også i rom som tar mer enn 80 studenter). Vi går altså bort fra å gi en oppfordring om at studentene spriter bordflaten, men tilrettelegger for at studentene kan gjøre det. 

Tilbud til studenter i risikogruppen 

For å kunne gi tilbud til studenter i risikogruppen og for å unngå dublering av undervisningsaktivitet, har vi oppgradert over hundre undervisningsrom over hele campus slik at går an både å ta opp og strømme direkte fra en fysisk undervisningssituasjon. Løsningen krever ingen opplæring. Som underviser bestiller du opptak og strømming via emnet ditt i Mitt UiB så lenge undervisningen på forhånd er timeplanlagt i et rom som er utstyrt for videonotat (listen oppdateres forløpende). Opptaket / strømmen starter og stopper automatisk på tid angitt, og alt du trenger å huske på, er å benytte mikrofonen i undervisningsrommet. Opptaket / strømmet blir publisert direkte på ditt emne i Mitt UiB og blir slik tilgjengelig for studentene.   

En detaljert beskrivelse av dette tilbudet og hvordan du går fram, finner du her.   

For studietilbud som ikke har undervisning i disse rommene, oppfordrer vi til at det legges til rette et alternativt læringstilbud for studenter i risikogruppen. Fakultetene vil komme tilbake med retningslinjer for dette. 

Underviseres ansvar for smittevern ved egen bruk av teknisk utstyr i undervisningssitasjoner:  

  • Bruk tilgjengelig sprit for å desinfisere utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng, både før og etter undervisningsøkten, 
  • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. 
  • Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofon slik i kombinasjon med spriterutiner er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge.   

  Støtte fra UiB læringslab og lenker til nyttige sider:  

  

Gitt pandemien blir det et semester som krever mer av oss enn vanlig. UiB ønsker å støtte våre undervisere best mulig i denne situasjonen, blant annet gjennom tiltakene skissert over.  Instituttledere tar gjerne imot innspill til hvordan vi kan støtte dere enda bedre.   

Takk for alt arbeidet dere legger ned for at studentene våre skal få et godt studiesemester og lykke til med undervisningen i høst!