Hjem
HMS-portalen
Arbeidsmiljø ved UiB

Årlig arbeidsmiljøpris

UiB har etablert en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte og studenter kan nominere kandidater innen 11. desember for arbeidsmiljøprisen 2022.

Bildet viser en ansatt i dialog med studenter
Arbeidsmiljøprisen ved UiB kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

For å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø har UiB etablert en årlig arbeidsmiljøpris. Prisen er en diplom og 75 000 kroner.

Arbeidsmiljøprisen kan deles mellom to eller flere prisvinnere. Prisen kan ikke være til personlig berikelse for vinneren. Hvilke arbeidsmiljømessige og inkluderende tiltak eller formål prisen skal brukes til, bestemmes av mottakeren/mottakerne. 

Hvem kan motta prisen?

Generelt kan arbeidsmiljøprisen tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som:

  • har utmerket seg som pådrivere med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak eller fremme et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
  • setter HMS- og arbeidsmiljøkultur på dagsorden
  • bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet
  • tar initiativ til og gjennomfører tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til å styrke fellesskapsfølelsen
  • i sitt daglige virke utøver praktisk og/eller psykososialt HMS-arbeid som bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet for ansatte og studenter
  • har laget et HMS-tiltak/-prosjekt som oppfattes som vellykket og som gjerne overføringsverdi til andre miljøer ved UiB

Nominering av kandidater – frist 11. desember

Alle ansatte og studenter kan fremme forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen. Forslaget må sendes via digitalt nomineringsskjema.  

Bakgrunn

UiB har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Det skal være «stimulerende og baseres på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. Vi skal løfte frem stoltheten og mulighetene som ligger i å arbeide ved en solid kunnskapsinstitusjon».

I HMS-handlingsplanen for perioden 2019-2021 trekkes det frem at UiB skal ha kultur for at arbeids- og læringsmiljøet skal være forebyggende og helsefremmende, preget at mangfold, åpenhet og inkludering og med sikre og funksjonelle arbeidsplasser.

Prisen ble etablert i 2020 etter forslag fra hovedverneombudene og anbefaling fra Arbeidsmiljøutvalget.

Tidligere vinnere

2022

UiB sin arbeidsmiljøpris for 2022 tildeles ledelsen ved SLATE, Barbara Wasson, Jorunn Viken og Ingunn Johanne Ness. Ledelsen ved Slate mottar årets arbeidsmiljøpris for sitt engasjement knyttet til arbeidsmiljø og arbeidet med å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Prisen ble delt ut på Universitetlederkonferansen på Scandic Ørnen 16.desember 2022.

2021

Vinnerne i 2021 var Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen, Anne Bjune ved Institutt for biovitenskap for sitt arbeid med digitale lærermøter. Prisen ble delt ut på HR-dagen i Aulaen 24. mars 2022.

2020

Arbeidsmiljøprisen for 2020 ble delt mellom to prisvinnere: Institutt for geovitenskap for sin seminarserie «Geolunch» og Jon Steine for sitt arbeidsmiljøarbeid for hele UiB som leder av IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA. Prisen ble delt ut på UiBs julesending fra Aulaen 17. desember 2021.