Hjem
HMS-portalen

HMS ved feltarbeid, tokt og gruppereise - kick off

UiB styrker beredskap på reise og tar i bruk digital registering av feltarbeid, tokt og gruppereise høsten 2020.

UiB skal ha god beredskap på reiser for studenter og ansatte. Å styrke dette er et tiltak i universitetets HMS-handlingsplan for 2019-2021. Som et ledd i arbeidet skal UiB ta i bruk digital registrering av feltarbeid, tokt og gruppereiser i CIM.

Målgruppe
Instituttledelse og oppnevnte Reiseadministratorer.

Program

  • God beredskap på feltarbeid, tokt og gruppereise
  • Erfaringer ved Institutt for biovitenskap
  • Forsikringer på reise
  • Slik kommer dere i gang

Tidspunkt
Onsdag 14. oktober kl. 12.30-13.30
Noter deg tidspunktet, du vil få invitasjon til Zoom-møte i forkant.

Påmelding innen 12. oktober