Hjem
HMS-portalen

Helsesamtale før utreise

Feltarbeid, tokt og gruppereiser skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Hovedinnhold

Feltarbeid, tokt og gruppereise kan medføre økt risiko for skade på mennesker. Potensielle risikoforhold ved feltarbeid og tokt skal derfor kartlegges og risikovurderes før avreise. Det samme anbefales å gjøre for annen gruppereise. Dersom risikovurdering viser økt fare for sykdom eller skade, tilbyr UiB samtale med helsepersonell hos Bedriftshelsetjenesten. En slik samtale vil være med å kartlegge: 

  • Behov for vaksinasjon
  • Behov for helseattest (sjømannsattest, offshore attest, dykkerattest)
  • Status for egen helse før feltarbeid (vurdering av deltakers totale helsebilde, fysisk og mental, der det kan forventes å være krevende forhold)
  • Sykdom og allergier
  • Nærhet og kvalitet på lokalt helsevesenet