Hjem
HMS-portalen
Varsle, ulykker, strålevern

Varslingsrutiner - strålevern

Virksomheten skal straks varsle om ulykker og unormale hendelser i forbindelse med strålekilder til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Hovedinnhold

Om uhellet er ute:

Varsle via HMS-avvikssystemet i UiBHjelp.

I tillegg er vi pålagt å varsle om ulykker og unormale hendelser til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).
Skriftlig melding skal sendes fra virksomheten til Direktoratet så snart som mulig og senest innen 3 virkedager.

Det er den enkelte enhet som skal varsle om ulykken/hendelsen. Enheten må også informere Sentral strålevernkoordinator.

Med ulykker og unormale hendelser menes blant annet:

  1. Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket uønsket eksponering av arbeidstaker, pasient eller annen person vesentlig utover normalnivåene, eller uventede stråleskader.
  2. Tap, tyveri eller sabotasje av strålekilder.
  3. Uønsket utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene.
  4. Hendelser som kan medføre bestråling av allmennheten slik at individ kan bli eksponert for en effektiv dose over 0,25 mSv/år
  5. Teknisk svikt av strålevernmessig betydning.
  6. Vesentlig avvik fra tilsiktet absorbert dose eller aktivitet til eksponert vev hos pasient.
  7. Alvorlig radioaktiv forurensning av virksomhetens område eller utstyr.
  8. Funn av eierløse strålekilder.