Hjem
HMS-portalen
Risikovurdere bruken av strålekilder

Risikovurdere bruken av strålekilder

Arbeid med strålekilder skal risikovurderes, og risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

Hovedinnhold

Enheter som planlegger å bruke eller håndtere strålekilder skal utarbeide en skriftlig HMS-risikovurdering knyttet til strålebruken. Nye aktiviteter skal ikke settes i gang før risikovurdering er gjennomført og nødvendige forebyggende tiltak er iverksatt.

Risikovurderingen skal gi ansatte og studenter nødvendig informasjon om risikoene forbundet med arbeid med strålekilder.

Ved risikovurdering av en enkelt arbeidsoppgave og/eller aktivitet (f.eks en prosedyre eller metode) anbefaler vi Sikker jobbanalyse (SJA).

Viktige moment når man risikovurderer:

  • Er prosjektet innenfor de godkjenningene for strålebruk som UiB har
  • Finnes det andre metoder som ikke innebærer bruk av strålekilder (substitusjonsplikt)
  • Stiller bruken av strålekildene spesielle krav til utformingen av lokalene som ventilasjon, avtrekkskap eller skjerming av vegger, gulv og tak
  • Er det behov for fysiske sikkerhetsmekanismer som interlock på dør, varsellys, el.
  • Hvordan skal strålekildene avhendes
  • Krever det opplæring i bruk av strålekildene
  • Er det spesielle krav i forhold til transport av strålekildene
  • Krever lovverket målretta helseundersøkelser

For risikovurdering av én spesifikk strålekilde anbefaler vi bruk av en enkel eksponeringsmatrise. Den kan vedlegges HMS-risikovurderingen eller Sikker Jobbanalysen.

Her kan du lese mer om ulike risikovurderingsmetoder knyttet til HMS og beredskap.