Hjem
HMS-portalen

Grunnopplæring i HMS, kursdag 6

40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud våren 2021.

Hovedinnhold

Målgruppe

 • Kurset er obligatorisk for verneombud og varaverneombud som ikke har kurset fra før.
 • Hvis det blir ledige plasser åpnes det opp for verneombud som ønsker oppfriskning.

Kursmål 

Etter kurset skal deltakerne:  

 • føle seg trygg i rollen som verneombud 
 • kunne anvende aktuelt regelverk og verktøy 
 • være en god representant for de ansatte  
 • være en god samarbeidspartner for lederne 

Kursinnhold 

Et sentralt element i kurset er ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet. Kurset legger vekt på praktisk anvendelse av aktuelt regelverk, med utgangspunkt i problemstillinger du vil kjenne deg igjen i, arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Kurset er dialogbasert, vektlegger refleksjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.

Kurset gjennomføres denne gangen i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret.  

Kurset består av 6 dager: 

 • Dag 1: 7. april, kl. 09.00-15.00
 • Dag 2: 9. april, kl. 09.00-15.00
 • Dag 3: 13. april, kl. 09.00-15.00
 • Dag 4: 21. april, kl. 09.00-15.00
 • Dag 5: 10. mai, kl. 09.00-15.00
 • Dag 6: 12. mai, kl. 09.00-15.00

75 % av kurset må gjennomføres for å få deltakerbevis. 

Påmelding innen 1. mars