Hjem
HMS-portalen

Kurs i ROS-analyse i CIM

Kurs for ressurspersoner som skal fasilitere ROS analyser i CIM knyttet til beredskap og overordnet HMS

Hovedinnhold

Kurset vil foregå digitalt i Teams og holdes av F24 leverandøren av CIM.

Kurset vil bestå av to deler:

Del 1: Generelt om ROS-analyse

Del 2: Hvordan gjennomføre ROS-analyse i CIM

Målgruppe: Ansatte som skal være ressurspersoner i ROS-analyser og CIM knyttet til beredskap og overordnet HMS.

(Det holdes egne kurs i HMS-risikovurdering og SJA knyttet til HMS for lokalt arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver)

Påmelding klikk her

Kurstidspunkt: Onsdag 26. mai kl. 10:00 – 14:00

Språk: Norsk