Hjem
HMS-portalen
Ergonomi

Hva er ergonomi?

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt og handler om tilpasningen mellom teknikk, arbeidsmiljø og mennesket. God ergonomi bedrer funksjonaliteten og effektiviteten i arbeidet, samt reduserer belastningsskader.

Snakkeboble med ordet ergonomics (engelsk for ergonomi)
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hvorfor er ergonomi viktig?

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til fravær i arbeidslivet. Skader kan oppstå som følge av plutselige overbelastninger, men det vanligste er at plagene kommer snikende over tid. Det er derfor viktig å forebygge. 

Hvem må forholde seg til ergonomi?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver må ta hensyn til ergonom på arbeidsplassen for å forebygge mot belastningsskader og sykdom. De ergonomiske utfordringene kan være ulike. I noen tilfeller er tilrettelegging av dataarbeidsplassen viktig, mens i verktsted/ laboratorier er det ofte ensidig og gjentakende arbeid, tungt arbeid og tunge løft som er den største utfordringen.

Ergonomi i en tverrfaglig sammenheng

I mange sammenhenger er det ikke mulig å tilrettelegge ifb. med tunge arbeidsoppgaver eller uheldige arbeidsstillinger. I disse tilfellene må man vurdere organiseringen av arbeidet. Det kan være aktuelt å veksle mellom tunge og mindre oppgaver eller å legge inn pauser.

Dårlig tid og "stress" kan påvirke organisasjonskulturen. Konsekvenser av dette kan f. eks være at man ikke tar seg tid til å ta pauser fra pc-skjermen eller benytter aktuelle hjelpemidler som fins tilgjengelig. Andre ganger kan sistnevnte utfall skyldes at man tar noen snarveier fordi man ikke kjenner (over-)belastningen i et kort tidsperspektiv. De ergonomsike forholdene er derfor sterkt kyttet opp til organisatoriske faktorer og arbeidsmiljøet, og må derfor vurderes i lys av disse. Ergonomi påvirkes dessuten av andre forhold som økonomi, opplæring, kunnskap m.m. 

Ergonomi kan være relatert til blant annet:

 • Lysforhold
 • Synsforhold
 • Utforming av utstyr
 • Korrekt innstilling av utstyr
 • Hjelpemidler
 • Arbeidsteknikk
 • Temperatur
 • Bekledning
 • Verneutstyr
 • Sklisikring
 • Vibrasjoner
 • Organisatoriske faktorer
 • Individfaktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Økonomiske/ ressursmessige faktorer
 • Opplæring