Hjem
HMS-portalen
Vibrasjoner i arbeidslivet

Vibrasjoner

Vibrasjoner i ergonomisammenheng innebærer at kroppen blir utsatt for risting. Vi skiller mellom helkroppsvibrasjoner og hånd-arm-vibrasjoner. Det er et dose-respons-forhold mellom vibrasjon og helseeffektene av dette.

Illustration of two men holding vibrating tools
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Helkroppsvibrasjoner

Helkroppsvibrasjoner forekommer under transport eller ved føring/ bruk av maskiner. Slike vibrasjoner kan øke risikoen for degenerative tilstander i ryggen, samt forekomsten av ryggsmerter. Helkroppsvibrasjoner kan også medføre reisesyke - f. eks til sjøs.

Forebyggende tiltak ved helkroppsvibrasjoner:

 • Dempning i seter
 • God ergonomisk seteutforming
 • Utjevning av underlaget
 • Passende dekk
 • Fartsreduksjon
 • Godt vedlikeholdt av maskinpark
 • Redusere eksponeringstid (dog ikke i betydningen av at man bør skynde seg under gjennomføring)
 • Veksle med andre typer oppgaver eller utstyr
 • Riktig bruk av utstyr/ kjøretøy
 • Opplæring
   

Hånd-arm-vibrasjoner

Hånd-arm-vibrasjoner forekommer i forbindelse med bruk av håndholdte, vibrerende verktøy. Langvarig eksponering kan føre til hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). Ved HAVS påvirkes sirkulasjon, nerver, muskulatur og ledd i fingre og hånd. Et typisk symptom vil være nummenhet i hånd og hvite fingre (Raunaud’s fenomen). Dersom man allerede har utviklet HAVS, vil man lettere få symptomer i kulde. HAVS er ikke reversibelt og kan ikke behandles - det er derfor svært viktig å forebygge.

Enkelte typer håndholdte verktøy kan benyttes så lite som 30 minutter om dagen før det øker risikoen for helseskade. Det er derfor viktig å sette seg inn i anbefalte eksponeringsverdier og forebyggende tiltak for dem som har arbeid med vibrasjoner.

Forebyggende tiltak ved hånd-arm-vibrasjoner:

 • Gjøre seg kjent med anbefalt varighet ved bruk av aktuell maskin/ verktøy
 • Forholde seg til anbefalt maksimal eksponeringstid
 • Vedlikehold av verktøy/ maskinpark.
 • Oppdatere maskinpark
 • Veksle med andre typer oppgaver eller utstyr
 • Fjernstyring av maskiner
 • Redusere gripekraft
  - Kan f. eks gjøres ved oppheng av utstyr slik at man slipper å «tviholde» på utstyret.
 • Hansker/ varme
 • Vibrasjonsdempende hansker
  NB. Vibrasjonsdempende hansker kan også øke vibrasjonene ved å forsterke dem.
 • Reduksjon av nikotinbruk

Obs. på at skadereduserende tiltak ikke gjør at man kan øke den anbefalte eksponeringstiden.