Hjem
HMS-portalen

Psykologisk rådgivning for ph.d.-kandidater og yngre forskere

Bedriftshelsetjenesten ved UiB tilbyr grupperådgivning til ph.d.-kandidater og yngre forskere som opplever helsemessige utfordringer knyttet til sitt arbeid.

Hovedinnhold

Er du ph.d.-kandidat eller yngre forsker, og: 

  • Ønsker å bli mer resilient/motstandsdyktig i møte med stress, utfordringer og belastninger? 

  • Strever med konsentrasjon, prokrastinering eller ueffektivitet i arbeidet? 

  • Kjenner at interessen for fagfeltet og arbeidet er dalende? 

eller 

  • Er plaget av mye eller økende bekymringer, stress og uro?  

  • Har vansker med å sove, slappe av, ta deg pauser eller fri fra jobb utenom arbeidstid? 

  • Er plaget av vonde og vanskelige følelser du ikke vet hvordan du skal håndtere? 

  • Er det vanskelig for deg å kjenne på glede, selv når gode ting skjer? 

  • Er irritabel, eller opplever hyppige misforståelser eller konflikter? 

eller 

  • Kan stå i fare for å bli sykemeldt, eller er allerede sykemeldt? 

  • Vurderer du å avbryte ph.d.-løpet? 

Svarer du ja på et eller flere av spørsmålene over kan det være lurt å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Tilbudet består i første omgang av gruppesamlinger over 3 ganger, hvor vi fokuserer på å styrke din resiliens og evne til å håndtere psykologiske utfordringer. Dette gjør vi ved å trene på ferdigheter som hjelper deg å manøvrere rundt mentale barrierer som hindrer deg i nå dine personlige mål. Det vil også være et fokus på å klargjøre hva som er viktig for deg, og støtte deg til å handle i tråd med dine verdier. 

Noe arbeid mellom samlingene må påregnes. Påmeldingen er bindende for alle tre samlingene. Vi kan per nå ikke legge til rette for bytting mellom tidspunkt og grupper.

Tilbudet er nyopprettet og under utvikling. Vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan tjenesten kan bli bedre tilpasset ansattes behov. Om det er et tilbud du savner vil vi gjerne høre fra deg.