Hjem
HMS-portalen
Digitalt frokostseminar

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til digitalt frokostseminar 27. september.

Hovedinnhold

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

«Psykisk helse – åpenhet - arbeidsmiljø» er tema for frokostseminaret 27. september der vi setter fokus på psykisk helse.

Vi har fått med oss professor Per Einar Binder og professor Ståle Pallelsen fra Det psykologisk fakultet.

Program:

  • Innledning om verdensdagen for psykisk helse, ved universitetshovedverneombud June Vibecke K. Indrevik
  • Per Einar Binder: Hva er psykisk helse, hva er psykisk uhelse, relasjoner, aktiviteter og verdivalg som bidrar positivt til psykisk helse.
  • Ståle Pallesen: Søvn i forhold til psykisk helse og arbeidsliv.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 27.september kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding innen 24.september.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.


Velkommen!