Hjem
HMS-portalen
pelsbærende forsøksdyr

Arbeid med pelsbærende forsøksdyr

Alle som arbeider med forsøksdyr kan potensielt utvikle allergi med symptomer fra øyne, nese og på hud.

Hovedinnhold

Alle som arbeider med forsøksdyr kan potensielt utvikle allergi med symptomer fra øyne, nese og på hud. Hvis eksponeringen fortsetter etter at allergi har oppstått, vil også astma kunne utvikles.  Det er derfor svært viktig for fremtidig lungefunksjon at eksponeringen opphører.

Helseundersøkelse og vaksine

Ansatte og studenter som skal arbeide med forsøksdyr, eller oppholde seg i rom der det blir arbeidet med forsøksdyr, skal møte til helseundersøkelse før arbeidet starter. Kontakt Bedriftshelsetjenesten. Fyll ut og ta med skjema «Opplysningsskjema ved 1. gangs helsekontroll» til helseundersøkelse og/eller skjema for vaksine. Skjemaene finner du som lenker nederst på siden.

Forebygge allergi

Allergi utvikles særlig overfor proteiner i dyrenes urin, hud, spytt og pels. Arbeid med urent strø er en hovedkilde for eksponering av allergener. Det kan også være risiko for allergi overfor stoffer som dyrene får, eksempelvis medisiner.

Risikoen for å utvikle helseskade i arbeid med forsøksdyr er betraktelig redusert hvis du følger de rutiner og instrukser som er utarbeidet for Dyreavdelingen for tilrettelegging av arbeid, god hygiene, bruk av arbeidstøy, hansker og annet personlig verneutstyr.

Dyrebitt

Dyrebitt medfører ofte sår og skade på vev, og kan gi infeksjonsfare. Infeksjon kan komme opptil en uke etter bittet. Bitt av forsøksdyr er oftest lokalisert til hendene.
Slik behandles bitt:

Rengjør såret med sårrensemiddel eller såpe og vann. Rens godt med fysiologisk saltvann. Hvis vevsskaden er stor bør du kontakte lege som undersøker om det er skade på underliggende vev som muskler, sener og nerver. Legen vurderer også om det er behov for kirurgisk behandling.

Hvis det er mer enn fem år siden siste stivkrampevaksine (tetanusvaksine) eller den som er bitt ikke er fullvaksinert, kan det være behov for vaksine. Med mindre skaden er spesielt stor, blir det ikke anbefalt forebyggende antibiotikabehandling.

Kontakt lege hvis det er tegn til feber, allmenn sykdomsfølelse eller lokal infeksjon (rødhet, ømhet, hevelse omkring såret) i løpet av første uken etter bittet.

Definisjon:

Arbeid med forsøksdyr betyr at du selv arbeider med pelsbærende forsøksdyr, eller at du oppholder deg i rom der det arbeides med forsøksdyr.

Håndtering av små vevsbiter og blod fra forsøksdyr oppfattes ikke som arbeid med forsøksdyr såfremt en ikke jevnlig utsettes for hudkontakt eller allergener i luft.

Arbeid eller opphold i rom med forsøksdyr skal videre forekomme mer enn 40 timer samlet pr. år eller mer enn 1 time pr. uke.