Hjem
HMS-portalen
ansvar helsekontroller

Ansvar - helsekontroller

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll

Hovedinnhold

Ansvarsforhold

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll. Linjeleder er også ansvarlig for at det blir gitt melding til Bedriftshelsetjenesten før ansatte/studenter skal begynne med arbeid som medfører helserisiko.

Bedriftshelsetjenesten utarbeider og ajourholder liste over de aktuelle ansatte/studenter og i hvilken grad helsekontroller er gjennomført. Bedriftshelsetjenesten er også ansvarlig for innkalling til helsekontroll.

 

Lenker:

Forskrift om utførelse av arbeid

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning