Hjem
HMS-portalen
Webinar, kurs, workshops

Kurstilbud fra Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten ved UiB kan tilby et bredt spekter av kurs, webinarer og workshops innen arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Hovedinnhold

Alle leveranser er tilgjengelig på både norsk og engelsk og kan skreddersys den enkeltes enhets ønsker og behov. Eksempler på tema:

Målrettet helseovervåking

 • Helse og vaksinasjon i forbindelse med arbeidsreiser/feltarbeid
 • Smittevern på arbeidsplassen

Reisemedisin ved felt og tokt

 • Potensielle risikoforhold ved feltarbeid og tokt, kartlegging og risikovurdering før avreise.

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Konflikter/ Mobbing/ Diskriminering
 • Omstilling og endring
 • Selvomsorg og psykososialt arbeidsmiljø
 • Den vanskelige samtalen

Psykisk helse i arbeid

 • Læring, stress og mestring; En forelesning for phd-kandidater og yngre forskere
 • Tanker og følelser i arbeidslivet: Hvordan tankestiler kan påvirke oss i jobbsammenheng
 • Taking care of yourself as a new arrival
 • How to take care of yourself and others in challenging times

Ergonomi

 • Helsefremmende kontorergonomi
 • Helsefremmende hjemmekontor
 • Helsefremmende ergonomi på laboratoriet
 • Helsefremmende ergonomi i tannhelsetjenesten
 • Helsefremmende ergonomi ved tungt og ensidig arbeid

I tillegg tilbyr bedriftshelsetjenesten et e-læringskurs i kontorergonomi på Mitt UiB.

Yrkeshygiene / inneklima

 • Riktig bruk av verneutstyr
 • Inneklima og arbeidshelse
 • Kjemiske, biologiske og fysiske helsefarer
 • Laboratoriekurs for nytilsatte

Rus- og avhengighet

 • Bekymret for en ansatt?
 • Forebygging og oppfølging av ansatte med rus- og avhengighetsproblemer.

Sykefraværsoppfølging

 • God sykefraværsoppfølging
 • Sykefravær og sykenærvær