Hjem
HMS-portalen

Ved utfordringer i arbeidsmiljøet

Det er leder som har ansvar for å forebygge og gjøre noe med problemer i arbeidsmiljøet. Man kan også søke bistand fra Bedriftshelsetjenesten og HR-avdelingen, eller be verneombud og tillitsvalgte om hjelp.

Hovedinnhold

Når det oppstår problemer for den enkelte medarbeider eller i samspillet mellom medarbeidere bør disse tas på alvor og forsøkes løst på lavest mulig kompetente nivå. Problemer som man ikke kan løse selv skal tas opp med nærmeste overordnede.