Hjem
HMS-portalen
Psykisk helse

Hjelpetilbud for deg som har det vanskelig

Hovedinnhold

Her er en oversikt over forskjellige steder du kan få hjelp og støtte dersom du har det vanskelig. Flere av tilbudene er gratis og krever ingen henvisning. Oversikten er ikke uttømmende.

Kognitiv terapi

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud i regi av Bergen kommune. De skriver følgende på sine nettsider: "Strever du med tunge tanker og tristhet? Er du anspent og stresset? Plages du av bekymringer? Blir du utilpass i sosiale situasjoner? Sover du dårlig? Skaper rusvanene dine vansker for deg? Går det ut over jobben eller ditt sosiale liv?" 

Rask psyksisk helsehjelp er et gratis tilbud. NB. Tilbudet varierer ihht. hvilken bydel du har bostedadresse.

Nettsider til Rask psykisk helsehjelp.

Assistert selvhjelp

Assstert selvhjelp tilbyr moduler med selvhjelpsverktøy man kan kan benytte ved forskjellige problemstillinger. Eksempelvis: Depresjon, angst, søvnplager, stress og belastninger, perfeksjonisme, med mer.  Modulene/ verktøyene er til tilgjengelig (gratis) via Rask psykisk helsehjelp i Bergen kommune, men kan også kjøpes av privatpersoner.

Nettsider til assistert selvhjelp.

Selvhjelpsvideoer av psykolog Magnus Nordmo

Selvhjelp for depresjon, angst, panikkangst og langvarige søvnvansker. Gratis tilbud.

Videoene kan sees her på YouTube.

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk forening for kognitiv terapi har selvhjelpsmateriale reltatert til (hovedsakelig) depresjon og angst, som man kan lese og se videoer av gratis på nett. 

Nettside om veiledet selvhjelp av Norsk forening for kognitiv terapi.

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, for eksempel alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. 

Nettsidene til Livskrisehjelpen.

Problemer i parforhold og familie

Familievernkontoret Bergen og Omland tilbyr gratis parterapi, familieterapi og pliktig mekling ved samlivsbrudd. Gratis tilbud. Ikke behov for henvisning.

De fleste kommer til dem for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer i parforholdet. Eller når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med dem per telefon eller epost.

Nettsider Bergen og Omland familiekontor.

Krisesenter for voldsutsatte

Krisesenter for Bergen og omegn gir hjelp til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Døgnåpent senter. 

Nettsidene til Krisesenter Bergen og omegn.

Graviditet og abort

Amathea er en landsdekkende gratis helsetjeneste.

De skriver følgende om seg selv: "Vi supplerer den offentlige helsetjenesten med veiledning og oppfølging av kvinner, menn og par med ambivalens i et svangerskap, og samtaler etter abort. Hos oss møter du en nøytral helsetjeneste med lang erfaring og kompetanse i å stå i en tid med tvil, krise, lettelse, sorg, glede og anger. Vi er her for deg, alene eller sammen med partner!"

Nettsider til Amathea.

Kjønnslemlestelse

Amathea er en landsdekkende gratis helsetjeneste.

Er du omskåret, eller har spørsmål om dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Amathea. Vi kan hjelpe deg å svare på det du lurer på, finne riktig hjelp eller være en samtalepartner for deg."

Nettsider til Amathea.

Seksuelle ovegrep

Voldtektsmottaket

Voldtektsmottaket har telefonnummer 55 55 99 50. Dersom du er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep kan du ringe eller møte på legevakten for medisinsk undersøkelse, rettsmedisinsk dokumentasjon, kriserådgivning og  oppfølging. Voldtektsmottaket er åpent alle dager, 24 timer i døgnet. 

Nettsider til Voldtektsmottaket

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Gratis, døgnåpen telefonlinje for overgrepsofre i alle aldre, samt pårørende.

Tlf: 800 57 000

Nettsidene til Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte.

Nok. Bergen

Nok. Bergen er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. 

Nettsidene til Nok. Bergen.

Klinikk for krisepsykologi

Klinikk for krisepsykologi drifter et gruppetilbud for voldtektutsatte.

Nettsiden til Klinikk for krisepsykologis tilbud til voldtektutsatte.

Selvhjelpsgrupper

Link Bergen og omegn skriver følgende om seg selv:

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer. Dette skal gjennomføres ved å informere om, legge til rette for og starte opp selvhjelpsgrupper når og der det er behov.

LINK Bergen og omegn skal bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak.

Nettsider til Link Bergen og omegn.

Spillavhengighet

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud.

Nettsidene til Hjelpelinjen.

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge skriver følgende om seg selv: "Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider."

De har både nettverksgrupper og kontakttelefon. 

Nettsidene til Spillavhengighet Norge.

Mannstelefonen

Mannstelefonen skriver følgende om seg selv på sine nettsider: 

Er du mann og trenger noen å snakke med? Ring oss på tlf. 22 34 09 60

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 17:00 – 20:00 (med unntak av offentlige fridager).

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn.

Nettsidene til Mannstelefonen.

Hjelpetelefonen Mental helse

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Telefonnummer 116 123. Gratis fra norske numre (egne takster fra utenladske numre).

Nettsidene til Hjelpetelefonen Mental Helse.

Kirkens sos

Kirkens SOS skriver følgende om seg selv: Føler du deg ensom? Eller har du kanskje selvmordstanker? Kjenner du at livet er tungt, og at du trenger noen å snakke med? Vi tilbyr SOS-telefon, SOS-chat og SOS-melding. Telefon- og meldingstjenesten er tilgjengelig for alle som trenger noen å snakke eller skrive med 24 timer i døgnet, hele året rundt. 

Nettsider til Kirkens SOS.

Fastlegen

Fastlegen din kan henvise deg til psykolog ved behov. Fastlegen kan også benyttes som en samtalepartner dersom du har det vanskelig. 

Private psykologtjenester

Mange psykologer tilbyr behandling utenfor den offentlige refusjonsordningen. Disse har ofte kort ventetid. Du må selv ta direkte kontakt med en privat psykolog for å bestille time. Behandlingen betales fullt og helt av deg selv.