Hjem
HMS-portalen
Workshop spesialavfall

Kurs i håndtering av spesialavfall / farlig avfall NB! Kurset er fullt!

Avfallsrutiner for håntering av spesialavfall / farlig avfall

Hovedinnhold

NB! Kurset er fullt.

Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB:

  • hvordan deklarere farlig avfall,
  • finne korrekt avfallsstoffnummer,

På kurset så blir det arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte.