Hjem
HMS-portalen
Kurs

Grunnopplæring i HMS for verneombud

40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud i 2023.

Hovedinnhold

Arbeidsmiljøloven setter krav til obligatorisk 40-timers grunnopplæring i HMS for verneombud. Universitetet møter dette kravet ved å tilby kurs for vernombud annet hvert år. Kurset tilbys våren 2023.

Målgruppe

  • Kurset er obligatorisk for verneombud og varaverneombud som ikke har kurset fra før (minimum 75 % av kurset må gjennomføres for å få deltakerbevis.)
  • Hvis det blir ledige plasser åpnes det opp for verneombud som ønsker oppfriskning.

Kursmål 

Etter kurset skal deltakerne:  

  • føle seg trygg i rollen som verneombud 
  • kunne anvende aktuelt regelverk og verktøy 
  • være en god representant for de ansatte  
  • være en god samarbeidspartner for lederne 

Kursinnhold 

Kurset skal blant annet gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler, og gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, samt roller og ansvar i HMS-arbeidet. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet, samt gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker.

Kurset består av tre 2-dagers bolker, totalt 6 dager:

Dag 1: 13. februar, kl. 08:30-15.45
Dag 2: 14. februar, kl. 08:30-15.45

Dag 3: 21. februar, kl. 08:30-15.45
Dag 4: 22. februar, kl. 08:30-15.45

Dag 5: 16 mars, kl. 08:30-15.45
Dag 6: 17. mars, kl. 08:30-15.45

Påmelding

Påmelding gjøres innen 31.01 kl. 12:00 via dette skjema.