Hjem
HMS-portalen
HMS-dag

HMS-dag

En hensiktsmessig måte å sette fokus på HMS-arbeidet ved enheten er å gjennomføre en HMS-dag.

Hovedinnhold

Denne kan inneholde tema som er relevante for enheten. Eksempler på tema som kan være relevante:

  • HMS-møte (Årlig karlegging av psykososialt arbeidsmiljø)
  • Informasjon om enhetens klima og miljøarbeid
  • Digitalt arbeidsmiljø
  • Utdeling av lokal HMS-pris
  • Tema knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet
  • Risikovurderinger ved enheten

En HMS-dag kan fint kombineres med annet faglig innhold.