Hjem
HMS-portalen
Kurs - HMS

Kurs i håndtering av farlig avfall / spesialavfall

Dette kurset er relevant for alle som ønsker å lære med om håndtering av farlig avfall ved UiB.

Hovedinnhold

Spesialavfall er farlig avfall, problemavfall, radioaktivt avfall eller eksplosivt avfall. Det er viktig at ansatte på UiB vet hvordan denne type avfall håndteres.

Representanter fra Bir-bedrift deltar på kurset.

Kursinnhold:

Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges. Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Målgruppe:

Alle ansatte som håndterer avfall, særlig relevant for avfallsansvarlige på de enkelte enhetene.