Hjem
HMS-portalen

Miljøfyrtårn

Universitetet i Bergen har organisert sitt miljø- og klimaarbeid i et miljøledelsessystem, som også er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hovedinnhold

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen er basert på lister med kriterier til miljøprestasjon som virksomheten må oppfylle.

Miljøfyrtårnordningen ved UiB

Å være Miljøfyrtårn innebærer en systematisk satsing på miljøtiltak i hverdagen, som en del av HMS-arbeidet. Miljøfyrtårn dreier seg om å senke CO2-utslipp, energiforbruk og avfallsmengde, samt forbruk av produkter. For at UiB skal kunne bli grønnere, må både organisasjonen og den enkelte ansatte eller student bidra. Eiendomsavdelingen arbeider systematisk med ENØK, tilrettelegger for kildesortering og bygger ut sikker sykkelparkering. Kontor for innkjøp ivaretar miljøkrav i større rammeavtaler. Alle fakulteter og enheter har hver sin miljøkontakt som ser til at Miljøfyrtårnarbeidet gjennomføres. 

Ansatte eller studenter kan også bidra til at UiB blir grønnere. Det er viktig å merke seg at ytre miljø er en del av HMS-arbeidet, og dersom man oppdager avvik som kan gjøre skade på miljøet, må også dette rapporteres i universitetets HMS-avvikssystem. Verneombud har også muligheten til engasjere seg i saker som angår det ytre miljø. 

Miljøkontakter

Hvert fakultet har en Miljøkontakt som ser til at miljøarbeidet holdes i hevd ved alle deler av UiB. En oversikt over disse ligger på nettsiden for miljøkontakter ved UiB. Miljøkontaktene fyller ut en årlig miljørapport for sitt fakultet/enhet i Miljøfyrtårnportalen.

Miljøfyrtårn er et lederansvar, og skal følges opp i linjen sammen med det systematiske HMS-arbeidet. Miljøkontaktene har en støttefunksjon for ledelsen ved fakulteter og enheter.

Miljøhåndbok

På denne siden utvikles en miljøhåndbok for ledere og miljøkontakter ved Universitetet i Bergen, slik at det skal bli enklere å forstå miljøledelsessystemet.